Vilkår for lejehuset.dk

 

1. Om lejehuset.dk

1.1. Lejehuset.dk er et fælles venteliste- og udlejningssamarbejde mellem boligselskaberne FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaard og Bomidtvest.

Venteliste- og udlejningssamarbejdet omfatter almene familieboliger og studieboliger.

Det er ikke muligt at komme på venteliste til ældre- og handicapboliger, da det er kommunerne, som anviser disse boliger.

1.2. De oplysninger man har afgivet på lejehuset.dk, videregives mellem boligselskaberne FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaard og Bomidtvest, med henblik på at man får besked, når der er en ledig bolig hos et af disse 3 boligselskaber.

1.3. Boligselskaberne bag lejehuset.dk har følgende kontaktoplysninger:

FællesBo

Nygade 20, 7400 Herning

Tlf. 96 26 58 58

post@faellesbo.dk

www.faellesbo.dk

 

Boligselskabet Fruehøjgaard

Aaparken 2, 7400 Herning

Tlf. 76 64 66 00

post@fruehojgaard.dk

www.fruehojgaard.dk

 

Bomidtvest

Finsensvej 1A, 7430 Ikast

Tlf. 72 18 55 00

mail@bomidtvest.dk

www.bomidtvest.dk

 

2. Nærmere om ventelisten

2.1. Ventelisten omfatter studieboliger og familieboliger.

Det er gratis at være på venteliste til studieboliger, mens det koster et gebyr at være på venteliste til familieboliger som beskrevet nedenfor.

2.2. Man har kun adgang til at komme på ventelisten, hvis man er fyldt 15 år.

2.3. Ansøgningen om bolig er personlig og kan ikke overdrages til andre.

2.4. Ansøgningen om bolig gælder kun for den type bolig man har ansøgt om. Har man for eksempel ansøgt om studiebolig, kan man ikke overføre ens ansøgning/anciennitet til ventelisten for familieboliger.

2.5 E-tilbud og brevtilbud

2.5.1. Når man tilmelder sig, vælger man om man vil tilmelde sig e-tilbud.

2.5.2. E-tilbud er en billigere løsning for den, der søger familiebolig. Ved brug af brevtilbud (dvs. løsningen der er gældende, hvis man ikke tilmelder sig e-tilbud) modtager man tilbud om boliger pr. almindelig post. 

2.5.3. Hvis man tilmelder sig e-tilbud, står man selv for at oprette sig som bruger, angive ønsker til bolig og besvare tilbud m.v. online. Man modtager ved brug af e-tilbud besked om boligtilbud via mail. Har man tilmeldt sig e-tilbud sammen med SMS besked, modtager man dog tillige en SMS om, at der er boligtilbud. Når man har modtaget besked om tilbud pr. mail/SMS, vil ens tilbudsbrev være at finde som en PDF-fil under menuen [Vis tilbud] i brugerområdet, når man logger på lejehuset.dk.

Tilbud fremsendes således ikke med posten når man anvender e-tilbud.

2.5.4. Ved brug af brevtilbud får man hjælp af lejehuset.dk til at udfærdige ansøgning, angive ønsker til bolig og besvare tilbud m.v.

2.6. Gebyrer ved ansøgning om familiebolig

2.6.1. Det koster et gebyr (opnoteringsgebyr) at blive tilmeldt ventelisten for familieboliger. Man er ikke tilmeldt ventelisten før gebyret er betalt, og gebyret dækker et års opskrivning på ventelisten. Der opkræves yderligere årsgebyr (ajourføringsgebyr) for hvert efterfølgende år, man ønsker at være tilmeldt ventelisten.

2.6.2. Der regnes ikke med kalenderår, men fra datoen for betaling af opnoteringsgebyret.  Det vil sige, at første års opskrivning løber fra datoen for betaling af opnoteringsgebyret og et år frem. Der skal betales ajourføringsgebyr, for den derpå følgende et-års periode, og så fremdeles for efterfølgende perioder.

2.6.3. Opnoteringsgebyret opkræves ved opskrivning på ventelisten, og ajourføringsgebyr for derpå følgende perioder, opkræves i god tid inden, hver ny et-års periode påbegyndes.

2.6.4.  Gebyrernes størrelse er afhængig af, om man er tilmeldt e-tilbud eller brevtilbud. – E-tilbud er en billigere løsning, hvis man søger familiebolig.

Størrelsen af opnoteringsgebyret og det årlige ajourføringsgebyr for efterfølgende års opskrivning, fremgår af tilmeldingsformularen på lejehuset.dk, samt af hjemmesiden i øvrigt.   

2.6.5. Lejehuset.dk forbeholder sig ret til overfor personer på ventelisten at regulere det årlige ajourføringsgebyr med en måneds varsel, til en et-års periodes udløb, i det omfang administrationsomkostningerne forbundet med ventelisten måtte nødvendiggøre dette.   

2.7 Ophør / varighed

2.7.1. Man står på ventelisten fra betaling af opnoteringsgebyret (for ungdomsboligernes vedkommende fra tilmeldingstidspunktet).

2.7.2. Når man er kommet på ventelisten, forbliver man på ventelisten indtil man beder om at blive slettet, eller undlader for familieboliger at betale det årlige ajourføringsgebyr og for ungdomsboliger at forny ansøgningen.

2.7.2. Ved sletning fra ventelisten mister man sin anciennitet.

2.7.3. Slettes man fra ventelisten i løbet af en et-års periode, tilbagebetales betalt ajourføringsgebyr ikke for den resterende del af perioden.   

2.7.4. Ved manglende betaling af ajourføringsgebyr, udsender lejehuset.dk en rykker med en 10 dages frist og berigtiges restancen ikke inden 10 dages fristens udløb, slettes man fra ventelisten.   

2.7.5. Ved accept af et boligtilbud forbliver man på ventelisten, indtil man beder om at blive slettet, eller undlader at betale det årlige ajourføringsgebyr.   

 

3. Om lejehuset.dk’ s opsamling og behandling af personoplysninger

3.1. Som bruger på lejehuset.dk oplyser man fuldt navn, cpr. nr., adresse, mailadresse, mobilnummer / fastnetnummer, evt. ægtefælle/samlever og antal hjemmeboende børn under 23 år. Afgives oplysningerne ikke, vil man ikke kunne være tilmeldt ventelisten, da oplysningerne er nødvendige for, at ventelisten kan administreres korrekt.

3.2. De afgivne oplysninger indsamles af lejehuset.dk og videregives mellem boligselskaberne FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaard og Bomidtvest, med henblik på at man får besked, når der er en ledig bolig hos et af disse 3 boligselskaber.

3.3. Oplysningerne der skal afgives er nødvendige for, at lejehuset.dk entydigt kan identificere og kontakte brugeren med boligtilbud, samt for at lejehuset.dk kan vurdere, hvilken type (herunder bl.a. størrelse) bolig man er berettiget til.

3.4. Lejehuset.dk’ s grundlag for at behandle oplysningerne er, at behandlingen er nødvendig for, at lejehuset.dk kan administrere ventelisten korrekt mellem brugerne (persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og persondatalovens § 11, stk. 2, nr. 3 / persondataforordningens artikel 6, 1., b.).  

3.5. Oplysningerne lagres af lejehuset.dk op til 5 år efter ansøgerens anciennitet er slettet. Er der uafklaret gæld vil ansøgningen fortsat blive lagret af lejehuset.dk.

3.6. Lejehuset.dk har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at brugernes data ikke kommer i andres hænder. Lejehuset.dk bestræber sig på at beskytte kvaliteten og integriteten af brugernes personlige oplysninger.

3.7. Personoplysninger beskyttes af password og er ikke tilgængelige fra internettet.

3.8. Elektronisk kommunikation fra lejehuset.dk til brugeren, der måtte indeholde brugerens cpr. nr., vil altid blive sendt via en krypteret forbindelse.

3.9. Du har som bruger på lejehuset.dk som udgangspunkt ret til på begæring at få indsigt i, hvad lejehuset.dk har registreret af oplysninger om dig jfr. nærmere persondatalovens § 31 / persondataforordningens artikel 15.

3.10. Du har ret til på begæring at blive slettet fra ventelisten der administreres af lejehuset.dk og samtidig i den forbindelse få slettet de oplysninger om dig, der, i forbindelse med lejehuset.dk, er registreret hos de tre boligselskaber FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaard og Bomidtvest.

3.11. Du har ret til på begæring, at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om dig registreret hos lejehuset.dk og hos FællesBo, Boligselskabet Fruehøjgaard og Bomidtvest, jfr. nærmere persondatalovens § 37 / persondataforordningens artikel 16.

3.12. Du har ret til på begæring at kræve behandlingen af oplysninger vedr. din person begrænset i visse situationer, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

3.13. Du har ret til at modtage/få overført stamoplysninger lejehuset.dk har registreret om dig, til 3. mand, jfr. reglerne om dataportabilitet i persondataforordningens artikel 20.

3.14. Du har ret til at klage til Datatilsynet over lejehuset.dk’ s behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis du mener at lejehuset.dk behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.