Pendlerordning familieboliger
Herning Kommune har en aftale med boligorganisationerne om fortrinsret til pendlere. Aftalen gælder for et bestemt antal boliger i kommunen, og er kun gældende for etagebyggerierne.

For at få fortrin som pendler til familieboliger i Herning Kommune, skal du opfylde følgende:

 • Du skal have en folkeregister adresse uden for Herning Kommune og Ikast/Brande Kommune
 • Du skal have fast arbejde (minimum 28 timer) i Herning Kommune, Ikast/Brande Kommune eller på Flyvestation Karup
 • Du skal være fastansat i min. 1 år (læreplads / elevplads er ikke gældende)
 • Du skal have mindst 30 km mellem arbejdsplads og nuværende bopæl
 • Du skal opnå kortere afstand mellem arbejdsplads og bopæl ved flytning


Ikast-Brande Kommune har en aftale med boligorganisationerne omkring fortrinsret til pendlere. Aftalen omhandler udvalgte boliger i kommunerne.

For at få fortrin som pendler til familieboliger i Ikast-Brande Kommune, skal du opfylde følgende:

 • Du skal have en folkeregister adresse uden for kommunen
 • Du skal have fast arbejde (minimum 28 timer) i kommunen
 • Du skal være fastansat - d.v.s. ikke et vikariat eller en tidsbegrænset ansættelsesperiode


Ringkøbing-Skjern Kommune har en aftale med boligorganisationerne omkring fortrinsret til pendlere. Aftalen omhandler udvalgte boliger i kommunerne.

For at få fortrin som pendler til familieboliger i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal du opfylde følgende:

 • Du skal have en folkeregister adresse uden for kommunen
 • Du skal have fast arbejde (minimum 28 timer) i kommunen
 • Du skal være fastansat - d.v.s. ikke et vikariat eller en tidsbegrænset ansættelsesperiode

Når du får tilbudt en bolig med pendlerfortrin, skal du kunne dokumentere fast arbejde i kommunen samt bopæl uden for kommunen - i henhold til reglerne.
Det er dig som ansøger, der skal opfylde kravene til pendler og ikke din  ægtefælle/samlever.

Er du pendler, skal du betale normalt gebyr for at stå på ventelisten. Du kan maksimum få 3 tilbud med pendlerfortrin.

 

Vær opmærksom på

Såfremt du opfylder kriterierne, skal du kontakte en af boligorganisationerne, som vil registrere fortrinnet på din ansøgning.